close
Close Back to Portfolio

romance – laisha mag’

photographer – iddo lavie

styling – tami arad

model – anna chupa for “mc2”

makeup – shirley weiner

hair – lior green

 לפני 20 שנה כשעוד הייתי צלם מתחיל היינו מתגנבים לבית הנטוש ברח שלוש פינת דרך יפו תל אביב
לא ידעתי אז שהיה זה משכנו של קפה לורנץ המיתולוגי
אבל ניכר היה שהבית ידע ימים יפים יותר
לימים שופץ הבית והפך לגלריית שכטר , בית קפה הוקם במקום והוא חזר לשקוק חיים
את מנהלת המקום צילמתי לבית ספר לאופנה ומכאן הדרך לחזור ולצלם במקום הייתה קצרה
הפעם לא היינו צריכים להתגנב והתוצאה  – כתבת אופנה רומנטית שאני מאוד אוהב

Editorial

Iddo lavie , fashion & advertising photgrapherIddo lavie , fashion & advertising photgrapherIddo lavie , fashion & advertising photgrapherIddo lavie , fashion & advertising photgrapherIddo lavie , fashion & advertising photgrapherIddo lavie , fashion & advertising photgrapherIddo lavie , fashion & advertising photgrapherIddo lavie , fashion & advertising photgrapherIddo lavie , fashion & advertising photgrapher

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go top