What are you looking for?
גלול למעלה

תגית: פוטותרפיה

חזרה
עדו לביא
כללי, מתמונה למילה, צילום
השביל הזה מתחיל כאן
אני מברך על השביל הזה בין גבעת הפועל לנחל תנינים ובחזרה. בימים כאלו שנראה כאילו כל העולם השתגע לשביל יש חיים משלו קצב התפתחות וזרימה ...
עדו לביא
כללי, מתמונה למילה, צילום
צילומו של סיפור
ואז דווקא אז מחולל לו נס קטן כזה שבכלל לא צפיתי אותו בא. להפך הוא ניסה אותי הנס לחש לי בחשאי עזוב, לא צריך, בטוח שתהיה פה אכזבה. אבל...
עדו לביא
כללי, לא פשוט, מתמונה למילה, צילום
לכתוב את הפצעים שלי
וככל שהסוף קרב ככה אני מרשה לעצמי יותר ויותר לשהות במקומות האלו של הצל הצל שלי, הצל של אחרים. מרתק אותי המקום הזה של הצל זה המקומות ...
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy